Nyheter från Strängbetong | Publicerad: 23 mars, 2017

Krävande rekonstruktion av antikvarisk mur

Det visuella intrycket av KF:s unika siloanläggning skulle återskapas när området förvandlas till Stockholm Lighthouse. Det gällde även sockelmuren, som siloanläggningen stod på. Det har krävts stor hantverksskicklighet och många provgjutningar innan Strängbetong hittade en struktur som var tillräckligt lik den ursprungliga muren.

Hela Kvarnholmen, där Stockholm Lighthouse byggs, bedöms som kulturhistoriskt värdefull. Platsen har en industrihistoria som sträcker sig så långt tillbaka som till 1600-talet. Enligt detaljplanens gestaltningsprogram för området får miljön inte förvanskas. Därför behövde det visuella intrycket av KF:s unika siloanläggning, som fanns här tidigare, återskapas.

Sockelmuren, som siloanläggningen stod på, bedöms ha en särskilt stor betydelse. Eftersom det av byggnadstekniska skäl var omöjligt att återanvända den har Strängbetong tillsammans med arkitekterna gjort en rekonstruktion av muren, som idag utgör garagefasaden på de två nedersta planen ut mot vattnet.

Här syns den återskapade sockelmuren. Gjuten av Strängbetongs produktion i Örebro.
Här syns den återskapade sockelmuren. Gjuten av Strängbetongs produktion i Örebro. Foto: Jakob Toresbo

Detaljprojekteringen var särskilt tidskrävande på grund av utsmyckningar och detaljer i några element. Som en extra gesims, en slags krage, på terassplattorna. Kragen ställde höga krav på mått och extremt små toleranser i tillverkning och montage. Det var ibland en fråga om millimeterpassning.

– Det var också väldigt speciella krav på strukturen i gjutningen. Vi fick använda brädformar och gjorde flera provgjutningar i vår produktionsanläggning i Örebro innan vi hittade en struktur som var tillräckligt lik den ursprungliga muren, berättar Tage Ek, konstruktör på Strängbetong.