Pressmeddelanden | Publicerad: 13 september, 2017

Strängbetong planerar strukturåtgärder

Pressmeddelande Stockholm 2017-09-13

Strängbetong AB, som ingår i Consolis Group, har informerat de fackliga organisationerna om en kommande organisationsförändring som kan leda till personalminskningar.

Ledningen för Strängbetong har genomfört en analys av företagets förutsättningar att säkra en stark och uthålligt ledande position på den svenska marknaden.

Strängbetong har under en följd av år inte förmått att effektivt utnyttja sin fulla potential. Trots en god byggkonjunktur och marknad har företaget förlorat marknadsandelar och har under lång tid visat en svag lönsamhet. Konkurrensen har skärpts och prispressen ökat från både inhemska och utländska leverantörer.

“För att klara de här utmaningarna är det nödvändigt att effektivisera verksamheten och skapa en organisation som är anpassad till en marknad som förändras i snabbt takt”, säger VD Hannu Tuukkala, Strängbetong.

Beroende på resultatet av kommande förhandlingar under hösten är målet att implementera den nya organisationen senast vid årsskiftet 2017-2018.

För ytterligare information, kontakta:
Filip Sten, Chef Kommunikation, 0703-69 50 85