Nyheter från Strängbetong | Publicerad: 1 januari, 2017

Vill du också skapa innovativa fasader i betong?

När arkitekter och entreprenörer från början har kunskap om hur mönster i betongfasader påverkar känsla, uttryck och prisbild kan de spara tid och pengar. Här tipsar vi om hur du kan skapa uttrycksfulla fasader i betong.

När arkitekter och entreprenörer från början har kunskap om hur mönster i betongfasader påverkar känsla, uttryck och prisbild kan de spara tid och pengar. Här tipsar vi om hur du kan skapa uttrycksfulla fasader i betong.

1) Satsa på ett nära samarbete
Kontakta Strängbetong i ett tidigt skede och bjud in dem som bollplank i utvecklingsarbetet.
– I de flesta fall utvecklar vi fasaden i ett nära samarbete med arkitekten. Idéer bollas fram och tillbaka och ytor och mönster växer fram successivt, beskriver Jörgen Keysan, affärschef på Strängbetong.

2) Kunskap ger en smidigare process
Ta i ett tidigt skede reda på hur du kan dela upp betongelementen, vad maxstorleken är och hur olika mönster påverkar känsla, uttryck och prisbild. När arkitekter och entreprenörer har denna kunskap innebär det ofta att de spar tid och pengar i det långa loppet. Exempelvis är ett repetitivt mönster mer kostnadseffektivt än ett varierat eftersom större variation kräver fler formar.

3) Se fasaden ur betraktarens perspektiv
Sätt dig in i betraktarens perspektiv när du ritar fasaden: undersök proportion och skala. Avståndet är avgörande för hur vi människor uppfattar fasaden.
– Besök gärna någon av våra fabriker, inspireras av ytor och mönster och undersök de möjligheter som finns, tipsar Jörgen Keysan.

Läs om den nya byggnaden med flätad fasad intill Nationalmuseum i Stockholm.

Låt dig inspireras av Strängbetongs betongfasader, besök exempelvis kontorshuset Mältaren i Hammarby sjöstad, The Winery Hotel eller Alviks torn i Stockholm.