Broar

Strängbetong introducerar nu ett väl utvecklat system med förspända brobalkar på den svenska marknaden.

Den förspända brobalken har en spännvidd på 8–30 m och lämpar sig för allt från små gångbroar till järnvägsbroar och större vägbroar.

Strängbetong erbjuder dimensionering, kontrollerad tillverkning inomhus och därefter transport och montage av brobalkar i betong. Dessa utgör själva stommen till brobaneplattan, och möjliggör ett snabbt fortsatt broarbete utan trafikstörning.
Se vår film som beskriver systemet i korthet samt hur ett montagearbete kan se ut.

Konceptet med förspända brobalkar är ett väl inarbetat koncept i Europa, och Consolis har leverarat dessa prefabricerade broar i bland annat Nederländerna i mer än 60 år.

Läs mer om förspända brobalkar hos vårt systerföretag Spanbeton.

Jan Werdelin, Strängbetong, Affärsansvarig rbroarVill du ha mer information om vårt system med prefabricerade brobalkar kontakta
Jan Werdelin, affärsansvarig broar
0706-565228
jan.werdelin(a)strangbetong.se