Hallar

Hallbyggnader är ett vitt begrepp, med stor variation för både funktion och användningsområde. Från oisolerade väderskydd till enorma verksamhetslokaler.
Man kan säga att hallbyggnader hör till Strängbetongs ursprung, då vi som pionjärer tillämpade förspänningsteknik för att tillverka balkar med den långa spännvidd som verksamheten i hallar ofta kräver. Vi har uppfört och utvecklat hallbyggnader sedan 1940-talet.

I vårt byggsystem för hallar har vi har ett stort utbud av produkter och lösningar. Rena pelare och balkstommar, med ett antal olika lösningar för tak.
Sadelformade TT-kasetter (STT) upplagd på balk, eller sadelformade i-balkar (SIB) med TT-kassetter eller håldäck som takplattor.

Sen har vi Bashallen®, ett rationellt, tryggt och otroligt mångsidigt koncept, bestående av en bärande fasad och STT kassetter. Vi har hittills uppfört ca 400 stycken, från storlek XS, till XXL. Bashallen har genom sin konstruktion och genialitet funnit tillämpningar inom både industri, lager och logistik, så väl som handel, kontor och idrottshallar!