Examensarbeten

Vi på Strängbetong jobbar för ett gott samarbete med studenter och vill gärna ta del av dina kunskaper. Därför erbjuder vi dig som student möjligheten att skriva ditt examensarbete hos oss. Genom att göra ditt exjobb på Strängbetong får du en inblick i en spännande verksamhet och skapar värdefulla kontakter inför framtida jobbsökande.

Du kan göra en intresseanmälan till oss där du beskriver din frågeställning och plan för genomförande, tidsperiod och geografisk placering (1-2 A4-sidor). Bifoga också ditt CV och ett personligt brev.

AndersMattssonAnsvarig för examensarbeten på Strängbetong är
Anders Mattsson, Chef Konstruktion.
0703-638815
examensarbete@strangbetong.se

Nedan kan du se vilka ex-jobb vi efterfrågar just nu. Om det för tillfället inte finns några ex-jobb utannonserade, eller om du har ett annat förslag till ex-jobb, är du givetvis välkommen att kontakta oss.

Stomstabilitetstomstabilitet
– Jämförande analyser av en enkel stomme uppbyggd av betong- och stålelement med identiska laster beräknad i två olika på marknaden förekommande FEM-program för analys av stommar samt en jämförelse med enklare metoder. Vi tillhandahåller beräkningsprogram och exempel.

Spårbarhet
– analys av vilken grad av spårbarhet som krävs enligt standarden SS-EN 1090 beträffande komponenter och konstruktioner i de olika utförandeklasserna.
– analys av vilken grad av spårbarhet som krävs enligt standarden SS-EN 13670 beträffande ingjutningsgods och anslutningar för stålkonstruktioner i de olika utförandeklasserna.
– analys av vilken grad av spårbarhet som krävs för ingjutningsgods och anslutningar som kopplas till stålkomponenter och stålkonstruktioner i högre utförandeklass än den övriga betongkonstruktionen.

Samverkanskonstruktioner stål-betongsamverkanskonstruktion_stalbetong
– analysera olika typer av samverkanskonstruktioner
– kostnad kontra prestanda
– praktiska erfarenheter
– brobalkar med samverkande däck
– betongfyllda stålpelare

Övergång till högre stålhållfastheter – konsekvensanalys
– materialkostnad
– arbetskostnad
– minskad transportkostnad
– minskat svetsarbete
– lättare stålkonstruktioner
– seghet mm.
Vi tillhandahåller praktiska exempel.