Stefan, affärsansvarig

-Det är kul och utmanande att vara affärsansvarig. I mitt jobb handlar det i grund och botten att “ta hem affären” åt Strängbetong. Jag möter nya kunder, befintliga kunder, arkitekter, byggherrar och mitt uppdrag är att informera och övertyga om att vårt system är det mest kostnadseffektiva och på så sätt i slutändan få till en affär, berättar Stefan Abrahamsson.

Stefan, affärsansvarig på Strängbetong

Att sälja och agera ombud för prefabentreprenader innebär att: Ha en god kunskap om byggprocessen, vara väl insatt i vårt system med alla dess fördelar samt på ett förtroendegivande sätt förmedla att ett samarbete med Strängbetong är det bästa alternativet.

– Som affärsansvarig följer du med hela byggprojektet från första kontakten till avslut på entreprenaden och har en kontinuerlig dialog med kunden, säger Stefan Abrahamsson.

Stefan Abrahamsson har gått den långa vägen. Han började som gjutare av fasadelement, blev sedan avdelningschef och har även jobbat som produktionsplanerare.

– Det är värdefullt att ha erfarenheten från produktionen när jag sedan fick chansen att jobba som affärsansvarig för exklusiva fasader och trappor, berättar Stefan. Idag har han tagit klivet att vara affärsansvarig för prefabentreprenader.

Hur skulle du beskriva Strängbetong för den som aldrig har jobbat här?

– Mitt jobb är fritt, men man har ett stort ansvar. Strängbetong satsar på sina medarbetare genom intern rekrytering och därmed finns det stora möjligheter att utvecklas inom företaget.

Varför gillar du Strängbetong?
– Min relation till Strängbetong är långsiktig; jag trivs här, jag känner mig trygg, allting flyter på bra inom Strängbetong. Jag känner dessutom att det finns fler utmaningar för mig inom företaget!