Håldäck

Håldäck är genom sin materialsnålhet och bärkraft det mest kostnadseffektiva bjälklaget. Långa spännvidder ger dig flexibilitet. I kombination med bärande fasader får du en svårslagen fastighetsekonomi.

Betongelementen är förspända och gjuts maskinellt med bredd om 1,2 meter. Det finns många fördelar med att projektera med denna standardmodul, men vid behov kan elementen sågas till en annan bredd. Deras massa kan också varieras med hänsyn till de ljudisolerande egenskaper som önskas. Vertikala genomförningar kan utföras genom lokal håltagning eller avväxling av hela element.

Strängbetongs håldäck håller en god miljöprofil, dom är registrerade i SundaHus och Byggvarubedömningen och har betyget Rekommenderas.

Håldäck kan med fördel användas i de flesta konstruktioner, från kontor och bostäder, till kommersiella lokaler, parkeringshus, gårdsbjälklag och entresolbjälklag.

Strängbetongs håldäck är speciellt utformade för att ge snygga elementfogar. Det gör dom attraktiva för exponerade ytor, som i bostäder. Exempel HD/F Bostad

För en säker hantering, säljer vi håldäck till dig som är yrkesbyggare. Antingen med montage av våra proffessionella prefabmontörer, eller fritt levererat till dig som redan har den kompetensen.

Vill du veta mer? Kontakta en säljare

Läs mer om:

TermoDeck®

Kanalerna i håldäcken är inte bara materialbesparande. TermoDeck är ett system för byggnadens värme, kyla och ventilation som utnyttjar håldäckets kanaler, bjälklagets massa och betongens värmetröghet i samverkan. Resultatet är en dragfri och stabil inomhustemperatur, där tak och golv fungerar som radiatorer. Läs mer här


Läs även om

Massivplattan