Alphyddan

Projektet Alphyddan består av 93 st studentlägenheter, belägna i Sickla, Stockholm.
Den färgglada byggnaden är 50 meter hög med fin utsikt över hela Stockholm.

Arkitekterna ETTElva skriver på sin webbplats att:
“Byggnaden har två tydliga men olika karaktärer, en mot gatan och en mot naturen.

På entrésidan är karaktären lätt och livfull och tillför Alphyddan nya färger. Tegelfasaden mot naturen och norr är mer sluten där teglet varieras med olika fogfärger och fält enligt det gyllene snittet.

Gavlarnas fasad karaktäriseras av vertikala linjer i form av upplysta kommunikationsytor, de inglasade balkongerna med sina färgade insidor och den sammanhållna murytan med sina vertikala gluggar. Gavlarna är smäckra och här förenas också de två formspråken. Med sina 16 våningar tillåts huset avvika lite i höjd från övriga huskroppar.”

Ladda ner PDF