HagaNova

I den nya stadsdelen Hagastaden har Strängbetong levererat HagaNova, bestående av 276 lägenheter, fördelade på kvarterets fyra tornhus och mellanliggande lägre husdelar.

I en intervju kommenterar arkitekten Karin Matz (då på VERA Arkitekter) att:
– I Haga Nova ville vi gömma de fogar som uppstår mellan betongelementen, för att man inte skulle tänka på dem som enskilda enheter. Vi ville ge ett mer bastant och massivt intryck. Därför arbetade vi med skuggor och att fasaden går in och ut, för att jobba bort fogarna. Det är intressant och roligt att på så vis låta materialets förutsättningar påverka arkitekturen.

Läs mer här om “Haga Nova – En historisk blinkning till New York och Chicago.”

För att få en inblick i montagearbetet sompågick 2016/2017, läs reportaget: “Hagastaden får anvancerada fasader”.

Foton av Michael Perlmutter.

Ladda ner PDF