KTH Rocks

KTH Rocks heter egentligen kvarteret Forskningen och är studentbostäder på KTH Campus. Totalt är det 305 studentlägenheter

Projektets namn, KTH Rocks, är byggnadernas samlingsnamn och anspelar på byggnadernas utformning och omgivning med synliga stenhällar och berg. Husen som har en slät betongfasad med franska glasbalkonger kan liknas vid skulpturala klippblock och är utformade av gedigna material för hållbarhet över tid. Exteriören framhäver väggelementens fogar, bland annat genom att de ska utföras i infärgad betong i fyra olika grå kulörer. På en del ställen används också blindfogar där det inte är en skarv; för att ge illusionen av att husen består av fler mindre element.

Elementen som används till KTH Rocks uppnår maximalmåtten, vilket är effektivt och billigare ur transportsynpunkt. Bjälklaget består av TermoDeck  som är ett lågenergi system för distribution av värme, kyla, friskluft via kanaler i håldäcksbjälklag.

De första studenterna flyttade in i september 2017.

Arkitekt Linda Teng från Semrén & Månsson  blev Årets Betongarkitekt 2017.  “Skulpturalt och vackert, utan stoj och stök, får forskningen ett eget kvarter”. Så löd juryns motivering när Semrén & Månssons projekt Kvarteret Forskningen vann priset på Betonggalan 2017.

Ladda ner PDF