Vår process

Initialt handlar vårt arbete mycket om att förstå detaljerna i dina krav och behov och om att sätta oss in i projektets unika förutsättningar. Ju tidigare vårt samarbete kan starta, desto större är möjligheterna att hitta bättre lösningar. Bättre rent funktionellt, tidsmässigt och förstås ekonomiskt.

Vår kreativa och tekniska kompetens kommer även till användning när projektet skall genomföras. Då jobbar våra konstruktörer, produktionsplanerare, tillverknings- och montageteam tillsammans med ditt team för att få huset på plats.