Flexibelt

Om man ska kunna dra nytta av ett betonghus långa livslängd är det viktigt att byggnaden ska kunna ändras, anpassas och moderniseras till nya behov så att inte byggnaden måste rivas i förtid. Byggnadens klimatskärm och stomme ska möjliggöra att planlösningar kan ändras utan omfattande ingrepp i den bärande stommen.

Frihet över tid

Bygger man stommen med prefabricerade betongelement får man stora spännvidder vilket ger byggnaden en god flexibilitet för att anpassa planlösningen till framtida behov. Dessutom kan tekniska installationer och andra system med kortare livslängd göras mer åtkomliga för reparation och utbyte i ett senare skede.

Arkitektonisk frihet

Den bärande stommen ger också byggnadens arkitekt större frihet att planera insidan av huset utan att lika stor hänsyn måste tas till bärande innerväggar eller pelare.