Hållbart

Byggnadens livslängd

Betong är ett material med beständighet som ger byggnadsverk en lång livslängd. Med dagens kunskap i design och materialteknik överskrider en betongbyggnads livslängd gott och väl 100 år.

Från ekonomisk synpunkt är en längre livstid för byggnader än 50 år oftast inte överblickbar. Från ekologisk synpunkt är dock en större livslängd väsentlig. Faktum är att våra byggnader behöver användas betydligt längre än 50 år. Idag finns cirka 4,5 miljoner lägenheter i Sverige. Med en produktionstakt av 20-40 000 lägenheter per år måste byggnaderna ha en livslängd på betydligt mer än 100 år för att täcka behovet.

…och pondus

Valet av byggnadsmaterial har också betydelse för hur besökare och förbipasserande uppfattar en byggnad. Många av dem som väljer en gedigen fasad i betong för den byggnad där de ska bedriva den egna verksamheten och möta sina kunder gör det baserat på ett resonemang om att en gedigen och solid byggnad i betong också signalerar rätt saker om det egna varumärket.