Säkert

Brand

Rätt byggmaterial kan förhindra att ett liten incident utvecklas till en storbrand. Betong i byggnadsstommar skyddar människoliv, egendom och miljö vid brand.

Betong brinner inte. Det står emot glödande material och smälter inte. Eftersom materialet inte innehåller något brännbart bidrar det inte heller till brandförloppet,
ökad temperatur eller ökad brandbelastning. Betongkonstruktioner har därför ett betydligt bättre utgångsläge, vad gäller inbyggd brandskyddsnivå, om de jämförs
med andra typer av konstruktioner. De behöver inte brandisoleras som stålkonstruktioner och bidrar inte som trä till ökad brandbelastning. Betongkonstruktioner kan därför i stort sett alltid dimensioneras för varje behov av brandmotstånd.

Inbrottsskydd

En helt annan sida av begreppet säkerhet är det inbrottsskydd man skaffar sig genom att bygga sin lokal med en gedigen och svårforcerad stomme av betong. Detta kan vara nog så viktigt för lokaler som används för lager, handel eller kontor. Här kan det handla om mycket stora materiella värden som behöver skydd mot stöld och skadegörelse. Prefabricerade betongelement kan i detta avseende ge såväl en utomordentlig trygghet som sänkta försäkringspremier.

Extrema belastningar

En tredje men lika viktig sida av begreppet säkerhet är materialets förmåga att klara av andra extrema belastningar. Det är ingen tillfällighet att många av dagens stora sportarenor byggs i prefab. Evenemang med publikmassor i jubel och extas utsätter konstruktionen för extrema belastningar och kraven på säkerhet är i dessa sammanhang exceptionellt höga.