Snabbt

Det är inte så konstigt som det låter att bygga hus inomhus. Vid fabriksproduktion har man den bästa kontrollen på tillverkningen och ute på byggarbetsplatsen skapas snabbt torra och uppvärmda utrymmen för installatörer och stomkompletterare.

Därmed skapas förutsättningarna för en mer rationell produktion och högre kvalitet. Samtidigt förenklas logistiken, arbetsmiljön blir bättre och byggtiden minskar.

Tillverkning

Tillverkningen av betongelementen sker inomhus i en miljö som är skyddad från vädrets makter. Det ökar både produktionstakten och elementens kvalitet, och i förlängningen husets hållbarhet. Risken för inbyggda fuktskador är helt eliminerad. Att gjuta utomhus vintertid ställer också krav på uppvärmning under betongens härdningstid, något som förstås inte behövs vid industriell tillverkning.

Montage

Delarna transporteras sedan till byggplatsen där husets stomme monteras. Det ger snabbt ett tätt hus där det påföljande arbetet med mellanväggar och installationer kan ske i en skyddad miljö.

Vid byggande i prefab är också omkostnaderna för byggplatsen lägre. Snabbheten och arbetssättet vid arbetet med montage kräver mindre av allt från ställningar till bodar, vakthållning och provisorisk el och vatten.

En kortare byggtid minskar dessutom både kapitalkostnaderna för hela byggprojektet, och gör att hyresintäkterna inkommer cirka fem månader tidigare än för ett platsbyggt hus.