Tyst

En folkhälsofråga

Tystnad är på väg att bli en modern bristvara. I takt med att våra städer växer och förtätas kommer vi att ha mer och mer ljud omkring oss. Prefabricerade byggelement i betong har en fantastisk förmåga att stänga ute störande oljud och lågfrekvent buller som kan ge upphov till allt från trötthet och huvudvärk till förhöjt blodtryck.

Betongens fördelaktiga egenskaper

Betong är ett tungt och styvt material med goda ljudegenskaper. En byggnad med betongstomme ger goda förutsättningar för bostäder och lokaler med mycket hög ljudklass. Bjälklag av betongelement med stora spännvidder har ett gynnsamt förhållande mellan styvhet och massa. Det ger förutsättningar för god ljudisolering vertikalt och horisontellt. Ljudisoleringen beror på typer av bjälklag, mellanväggar och ytterväggar samt på planlösning. Ljudisoleringen hos en byggnad med betongstomme kan med stor säkerhet beräknas med moderna beräkningsprogram.