Vackert

Betongelementens möjligheter till uttryck har utvecklats starkt under senare år. Kreativa arkitekters verk och industrins utveckling flyttar ständigt gränserna för det möjliga.

Yta

Fasaden står ofta för det första intrycket när man möter en ny byggnad. Vare sig den kontrasterar mot eller harmonierar med närmiljön, bidrar den väsentligt till husets personlighet. För fasader erbjuds idag en mängd olika ytor. Allt från frilagd, stilren betong och puts till matrisgjutna reliefer och grafiska mönster. Variationsmöjligheterna är i det närmaste oändliga och stor resurser läggs på att i möjligaste mån hjälpa till med förverkligandet av den arkitektoniska visionen. Ständigt skapas nya spännande fasadytor.

Form

Inte heller när det gäller formen innebär valet av prefabricerad betong att man är hänvisad till ett begränsat antal standardmoduler eller standardlösningar. Tvärtom är de byggelement som tillverkas i fabrik anpassade till just den byggnad de ska vara en del av. Kraven på form, funktion och det aktuella projektets förutsättningar är helt avgörande.