Miljö

Strängbetongs miljöarbete är en viktig aspekt av hela vår verksamhet. Från kundvärden, till inköp av material.

Vi jobbar dagligen med ständiga förbättringar i stort och smått på samtliga verksamhetsställen. Ändå tycker vi det börjar med egenskaperna hos de byggnader och komponenter vi tillför marknaden.

Våra hus har ett väldigt långt brukarskede, vare sig det rör sig om bostäder, kontor eller industribyggnader. Därför är det högst väsentligt att de erbjuder en god vistelsemiljö, är flexibla och energieffektiva. Det gagnar både miljön och fastighetsägaren. Näst efter att leverera hus med låg miljöbelastning, är att ha effektiva tillverkningsmetoder.

Prefabricering i sig ger renare byggarbetsplatser och bättre möjligheter att vid fabrik återvinna samt minimera spill. Vid våra fabriker går arbetet med en resurssnål tillverkning och miljöarbetet sedan länge hand i hand. Det har hittills resulterat i avsevärt lägre energiförbrukning och reducerat materialspill samtidigt som arbetsmiljön förbättrats avsevärt.

Strängbetong är certifierade enligt SS-EN ISO 14001 sedan 2002, för projektering, konstruktion, tillverkning och montering av prefabricerade betongelement.

Våra produkter är byggvarudeklarerade enligt BVD3. Samtliga är också registrerade på SundaHus och Byggvarubedömningen med betyget Rekommenderas.


Se våra byggvarudeklarationer
Läs mer om betong och miljö på Bygga med Prefab
Strängbetongs miljöpolicy
Strängbetongs miljöcertifikat
Strängbetongs uppförandekod