Återvinning

Miljöarbetet utvecklas ständigt hos oss. Ett av våra mål är att fabrikerna i framtiden skall ha slutna produktionssystem där allt avfallsmaterial skall kunna återvinnas.

Det mesta som blir över vid betongtillverkning är återvinningsbart. Till exempel separerar vi cementslammet i speciella sedimenteringscisterner. Delar av överskottsvatten samt sand och grus återförs till produktionen. Resterna av hårdbetong krossas och delas i fina samt grova delar. Dessa har flera användningsområden som bland annat grundlager vid vägbyggen. Betongen utan armering är ett naturmaterial som går att återvinna till 100 %.

En viktig miljöaspekt hos betong är dess förmåga att binda koldioxid. När cementen en gång tillverkades så frigjordes koldioxid, och genom en process som heter karbonatisering så suger betongelementet åt sig en del av koldioxiden under sin livstid. Om huset sedan rivs och betongen i sin tur krossas så påskyndas denna process ytterligare.