Engagemang

Strängbetongs miljöarbete är idag en viktig aspekt av hela vår verksamhet. Från kundvärden, till inköp av material.

Begreppet hållbarhet är mångfasetterat och prefabricerad betong som byggmetod har mycket positivt att bidra med till hela byggprocessen. Till exempel bidrar en hög prefabriceringsgrad till låga ljudnivåer, lite avfall och mindre risker på byggarbetsplatsen. Även om vi är angelägna att dela med oss så är vi också övertygade att vi har mycket kvar att lära. Därför väljer vi att engagera oss i organisationer där vi ser reella möjligheter att bedriva utvecklingssarbete, vilket sker genom att vi är öppna för konstruktiva diskussioner och utformar långsiktiga förbättringsförslag.

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council vill göra det enklare för hyresgäster och kunder att välja det hållbara alternativet, genom att göra det lätt att förstå olika certifieringssystem. Det finns ett flertal certifieringssystem i världen. Sweden Green Building Council har målet att så många svenska byggnader som möjligt skall bli miljöcertifierade och på så sätt bidra till ett hållbarare samhälle. SGBC har därför valt ut fyra certifieringssystem som passar olika typer av byggnader och fastighetsägare. GreenBuilding, Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.

Stockholms Klimatpakt

Stängbetong är tillsammans med 147 andra företag en del av Klimatpakten. Klimatpakten är ett samarbete mellan näringslivet och Stockholms stad. Våra senast uppsatta mål inom miljö och klimat som medlemmar i Klimatpakten Stockholm är följande:

* Minska energiåtgången vid produktion av betongelement
* Minska betongspillet vid produktion av betongelement
* Ersätta natursand (från grusåsar) med krossat grus


Läs mer om Sweden Green Building Council
Läs mer om Stockholms Klimatpakt