Transporter

Transporter är en viktig del av vår leveransprocess. Vi har därför ett starkt intresse och ansvar för att det sköts på ansvarsfullt sätt.

På Strängbetong följer vi klassificeringssystemet Q3.12. Systemet går ut på att transportörerna tillsammans med oss på Strängbetong ständigt genomför förbättringar inom områdena arbetsmiljö, trafiksäkerhet och yttre miljö när det gäller transporter.

Strängbetong har starkt bidragit till systemet och är del av den icke-kommersiella organisationen Q3 – Forum för hållbara transporter.


För mer information om Q3 – Forum för hållbara transporter